Thảm lót chân cao su cho Vario mẫu mới

Thảm lót chân cao su cho Vario mẫu mới có thiết kế tương tự thảm lót chân hãng bên Indo với cao su dày, rất chắc chắn, giúp xe Vario luôn sạch sẽ và trầy sàn để chân.
Thảm lót chân cao su mẫu mới có thể gắn được các đời xe Vario, Click từ 2015 đến nay.

Mô tả

Thảm lót chân cao su cho Vario mẫu mới có thiết kế tương tự thảm lót chân hãng bên Indo với cao su dày, rất chắc chắn, giúp xe Vario luôn sạch sẽ và trầy sàn để chân.
Thảm lót chân cao su mẫu mới có thể gắn được các đời xe Vario, Click từ 2015 đến nay.

Thảm lót chân cao su cho vario mẫu mới - 1
Thảm lót chân cao su cho Vario mẫu mới