Cục tingtong báo Xi nhan cho Vario

Cục tingtong báo Xi nhan cho Vario nghe rất hay, dùng để báo hiệu xe Vario đang mở xinhan và nhắc nhở người dùng tắt xinhan khi ra khỏi cua quẹo.
Cục kêu xi nhan ting tong Toyota Denso cho Vario có thể gắn được nhiều loại xe khác.

Mô tả

Cục tingtong báo Xi nhan cho Vario nghe rất hay, dùng để báo hiệu xe Vario đang mở xinhan và nhắc nhở người dùng tắt xinhan khi ra khỏi cua quẹo.

Cục kêu xi nhan ting tong Toyota Denso cho Vario có thể gắn được nhiều loại xe khác.
 

Cục tingtong báo xi nhan cho vario - 1
Video Review Vario độ đồ chơi tại Shop2banh.vn