Xinhan Led kiểu ngắn cho Vario 160 – 150 – 125

Xinhan Led kiểu ngắn cho Vario 160 – 150 – 125 mẫu mới nhất, gọn đẹp, giá thành phải chăng nhưng được làm bằng nhôm khá chắc chắn, dạng bầu bầu ngắn giúp đuôi xe khá gọn đẹp.
Xinhan led kiểu ngắn có thể gắn được tất cả loại xe, đặc biệt gắn khá đẹp trên Vario 160, Vario 150, Vario 125.

Mô tả

Xinhan Led kiểu ngắn cho Vario 160 – 150 – 125 mẫu mới nhất, gọn đẹp, giá thành phải chăng nhưng được làm bằng nhôm khá chắc chắn, dạng bầu bầu ngắn giúp đuôi xe khá gọn đẹp.

Xinhan led kiểu ngắn có thể gắn được tất cả loại xe, đặc biệt gắn khá đẹp trên Vario 160, Vario 150, Vario 125.

Xinhan led kiểu ngắn cho vario 160 - 150 - 125 - 1