Bảng tên xe Titan cao cấp cho Sonic

Bảng tên xe Titan cao cấp loại dày dành cho Sonic giúp xe trở nên độc đáo, lạ mắt hơn, dùng để che cái pat đưa ra trông khá thô ở các dòng xe máy nhập khẩu từ thị trường Indonesia.
Bảng tên Sonic làm bằng Titan loại dày khá chắc chắn.

Mô tả

Bảng tên xe Titan cao cấp loại dày dành cho Sonic giúp xe trở nên độc đáo, lạ mắt hơn, dùng để che cái pat đưa ra trông khá thô ở các dòng xe máy nhập khẩu từ thị trường Indonesia. 

Bảng tên Sonic làm bằng Titan loại dày khá chắc chắn.
 

Bảng tên xe titan cao cấp cho sonic - 1
Bảng tên Sonic bằng Titan cao cấp loại dày gắn lên xe