Bảng tên xe Titan cao cấp cho Satria

Bảng tên xe Titan cao cấp loại dày dành cho Satria F150 giúp xe trở nên độc đáo, lạ mắt hơn, dùng để che cái pat đưa ra trông khá thô ở các dòng xe máy nhập khẩu từ thị trường Indonesia.
Bảng tên Satria làm bằng Titan loại dày khá chắc chắn.

Mô tả

Bảng tên xe Titan cao cấp loại dày dành cho Satria F150 giúp xe trở nên độc đáo, lạ mắt hơn, dùng để che cái pat đưa ra trông khá thô ở các dòng xe máy nhập khẩu từ thị trường Indonesia. 

Bảng tên Satria làm bằng Titan loại dày khá chắc chắn.
 

Bảng tên xe titan cao cấp cho satria - 1